E diborsio di Divishon di Biennan i Debenan di e Diborsio

Derecho riba kousa ta nan active ta dividí

Un diborsio di parTin